Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Ścieki przemysłowe

Skontaktuj się z konsultantami FourECOŚcieki, to głównie zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, w połączeniu z różną ilością odpadów w postaci ciał stałych odprowadzanych za pomocą rurociągów do odbiorników oczyszczalni ścieków. W postaci ścieków odprowadza się różnego typu substancje przemysłowe oraz wszelakie odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do końcowego odbiornika poddaje się je oczyszczeniu.

Ścieki przemysłowe zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych.

Problem dużej ilości ścieków jak i ich bardzo złej jakości możemy zauważyć w przemyśle energetycznym, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach i cukrowniach. Ich nieoczyszczone ścieki stanowią bardzo duże zagrożenie wód. Ścieki przemysłowe na ogół nie zawierają bakterii chorobotwórczych więc nie stanowią raczej zagrożenia epidemiologicznego. Wyjątkiem są jednak ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, garbarni i zakładów utylizacji odpadów, które mogą zawierać drobnoustroje chorobotwórcze.

Oczyszczaniem ścieków przemysłowych  zajmują się produkty będące w ofercie FourECO, które dbają o najwyższe standardy oczyszczenia.

Produkty FourECO dedykowane do ścieków przemysłowych: