Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Ścieki komunalne

Skontaktuj się z konsultantami FourECOŚcieki, to głównie zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, w połączeniu z różną ilością odpadów w postaci ciał stałych odprowadzanych za pomocą rurociągów do odbiorników oczyszczalni ścieków. W postaci ścieków odprowadza się różnego typu substancje przemysłowe oraz wszelakie odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do końcowego odbiornika poddaje się je oczyszczeniu.

Ścieki komunalne to głównie ścieki miejskie, będące skutkiem ubocznym działalności człowieka. Są to w przeważającej większości mieszaniny odpadów z gospodarstw w postaci wydalin fizjologicznych człowieka i zwierząt domowych, odpadów szpitalnych, łaźni, pralni oraz niektórych zakładów przemysłowych.

Struktura ścieków komunalnych charakteryzuje się tym, że są to w przeważającej części związki organiczne (białka, tłuszcze i węglowodany), które podlegają biodegradacji, niosą jednak zagrożenie epidemiologiczne, które eliminowane jest przez umiejętne i zgodne z przepisami wykorzystanie produktów oferowanych przez FourECO.

Produkty FourECO  dedykowane do ścieków komunalnych: