Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Przemysł mięsny

Skontaktuj się z konsultantami FourECOPrzemysł mięsny jest to największa branża przemysłu spożywczego lecz ze względu na swoją specyfikę został i duże zainteresowanie zakladów mięsnych produktami FourECO został wyodrębniony do osobnej kategorii.

Przedsiębiorstwa kupujące produkty FourECO dla przemysłu mięsnego możemy podzielić na: ubojnie zwierząt rzeźnych,zakłady obróbki produktów ubocznych uboju, zakłady rozbiórki mięsa oraz zakłady produkcyjne przetworów mięsnych, podrobów i konserw oraz wyrobów garmażeryjnych.

Produkty FourECO  dedykowane do przemysłu mięsnego: