Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Obróbka olejów i gazów

Skontaktuj się z konsultantami FourECOPrzy obróbce olejów wykorzystuje się najróżniejsze technologie jednak ich czynnikiem wspólnym jest postać cieczy w jakiej znajdują się oleje.
Obróbka oleju jest często procesem egzotermicznym gdzie jako czynnik chłodzący może znaleźć zastosowanie woda, która musi być następnie odzyskana i zachowując swą jakość ponownie użyta w procesie produkcji. Równocześnie niepożądanym składnikiem olejów są różne ciecze, które na etapie obróbki są oddzielone, na przykład poprzez ruch wirowy .

Pomocne w tym procesie są urządzenia z grupy FourSLUDGE oraz FourBIO produkowane przez FourECO.

Produkty FourECO  dedykowane do obróbki olejów i gazów: