Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Przenośnik schładzający - cooler

Przenośnik śrubowy schładzający - COOLER

przenośnik schładzający coolerPrzenośniki schładzające są używane w wielorakich aplikacjach, procesach inżynierskich w celu schładzania produktów w ciągu technologicznym.

W zależności od modelu, materiałów konstrukcyjnych mogą być używane:

  • w aplikacjach ciśnieniowych i próżniowych
  • z produktami kleistymi
  • w aplikacjach wysokotemperaturowych
  • dla produktów silnie korozyjnych
  • dla produktów abrazyjnych

Przenośnik schładzający wyposażony jest w podwójny układ chłodzenia koryta i wał schładzający, pozwalający osiągnąć aż do 75% wyższą wymianę niż w przypadku schładzania samego wału.

Dobra wymiana ciepła osiągana jest przez:przenośnik schładzający - cooler

  • gęsto rozmieszczone łopatki śruby przenośnika
  • łopatki śruby przyspawane do wału z każdej strony

Wysoka wymiana ciepła osiągana jest również poprzez zastosowanie:

  • dużej średnicy rury wału i śruby
  • większej ilości łopatek śruby

W instalacjach w których wymagana jest wysoka wymiana ciepła zastosowana jest metoda kombinowana – wał i płaszcz chłodzący.

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie przenośnika schładzającego - coolera:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownieprzemysł ciężkicementownieobróbka olejów i gazów