Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Prasopłuczka zblokowana z rozdrabniaczem skratek

Prasopłuczka skratek służy do higienicznej i efektywnej obróbki skratek

prasopłuczka zblokowana z rozdrabniaczem skratek

Stosowana jest do odwadniania, zagęszczania i tłoczenia skratek lub innych odpadów mokrych.
Redukuje ciężar i objętość skratek, przy czym są one wypłukiwane do 95%.

Charakterystyka prasopłuczki zblokowanej z rozdrabniaczem skratek:

  • Bezpieczeństwo pracy dzięki solidnej konstrukcji
  • Redukcja kosztów oczyszczania, minimalizacja objętości i ciężaru skratek
  • Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej łącznie z częściami szybkozużywającymi się
  • Ruch wsteczny wypłukanych materiałów do kanału
  • Zrównoważony stosunek ceny do wydajności
  • Niewielkie koszty konserwacji
  • Możliwość instalacji na zewnątrz – możliwe funkcjonowanie zimą
  • Bezproblemowe doposażenie i dostosowywanie do nowych warunków pracy
  • Pełna hermetyzacja maszyny

Opis działania prasopłuczki zblokowanej z rozdrabniaczem skratek:

Skratki zrzucane są do leja wlotowego z kraty, przenośnika taśmowego lub ślimakowego. Wał ślimaka tłoczy, odwadnia i zagęszcza odpady.Powstająca w tym procesie woda jest odprowadza do kanału ściekowego.Za pomocą zintegrowanego urządzenia płuczącego, wszystkie zanieczyszczenia zostają wydzielone i wypłukane do strefy prasowania. Włosy, włókna, itp., które prowadzą do zatykania się kolejnych urządzeń zostają zatrzymane w sprasowanych skratkach.

Aby zwiększyć zawartość suchej masy można zastosować dodatkowy agregat odwadniający do praski skratek. Dzięki przestawnemu cylindrowi hydraulicznemu skomunikowanemu z napędem uzyskuje się przeciwciśnienie, co pozwala na regulacje zawartości suchej masy Rurą zrzutową skratki usuwane są do kontenera lub przenośnika.

W celu lepszego rozdrobnienia i wtórnego suszenia skratek prasopłuczkę można wyposażyć w noże tnące, które instalowane są na rurze zrzutowej z prasopłuczki.

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie prasopłuczki zblokowanej z rozdrabniaczem skratek w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć prasopłuczki zblokowanej z rozdrabniaczem skratek: