Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Sito pionowe

Sito pionowe jest  odmianą sit ukośnych montowanych w kanale.

sito pionowe

Ze względu na niewielką ilość miejsca niezbędnego do montażu, urządzenie to polecane jest dla głębokich zbiorników np. przepompowni jako pierwszy stopień separacji skratek zabezpieczając tym samym pompy przed skratkami.

Urządzenia idealnie nadają się dla niedużych oczyszczalni ścieków o ograniczonej powierzchni pod zabudowę urządzeń. Zastosowanie sita pionowego z przenośnikiem spiralnym pozwala zaoszczędzić wiele miejsca i zminimalizować koszty

Komora dopływowa sita pionowego połączona jest za pomocą kołnierza z zasuwą odcinającą. Przepływające ścieki kierowane są na część cedzącą sita gdzie zachodzi proces separacji zanieczyszczeń.
Oczyszczone ze skratek ścieki przepływają dalej, a pozostały na sicie materiał transportowany jest za pomocą zblokowanego z sitem transportera pionowego.

W górnej części transportera zamontowany jest system odwadniania oraz rozdrabniania skratek. Układ ten zapobiega w większości przypadków na blokowanie się skratek w strefie wyrzutu.

W zależności od typu sita, część cedząca urządzenia czyszczona jest poprzez szczotkę wykonaną z tworzywa sztucznego bądź w niektórych aplikacjach szczotkę metalową wspomaganą strumieniem wody z dysz obrotowych.

Praca urządzenia jest w pełni automatyczna zaprogramowana w zależności od poziomu ścieków bądź systemu czasowego. Poziom ścieków mierzony jest za pomocą sondy zamontowanej na dopływie do sita. W górnej części sita zachodzi proces prasowania skratek. Sprasowane skratki trafiają poprzez wylot do kontenera który może być wyposażony w układ workowania skratek.

Cechą charakterystyczną tego typu urządzeń jest kąt instalacji wynoszący 90 stopni.

Podstawowe parametry sit pionowych:

  • Wielkość [mm] 300 - 500
  • Przepływ maksymalny [l/s] 10 – 200
  • Wysokość strefy perforacji [mm] 500 – 1200
  • Szerokość sita [mm] 300 – 500
  • Prześwit [mm] 1 – 25

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie sita pionowego w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć sita pionowego: