Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Sito bębnowo-szczelinowe

Sito bębnowe szczelinowe zamontowane jest w kanale, lub w kontenerze pod kątem 35°

Cechą charakterystyczną tego typu urządzeń jest obrotowy bęben wykonany ze specjalnie ukształtowanych profili wewnątrz którego znajduje się przenośnik odbierający skratki oraz system doczyszczania bębna.

sito bębnowo-szczelinoweŚcieki wpływają do wnętrza bębna i przepływają przez jego szczeliny. W zależności od prześwitu można z różną efektywnością separować elementy pływające. Osiadające na wewnętrznej powierzchni bębna skratki zwiększają powierzchnię osadzania się następnych skratek tworząc tzw. dywan ze skratek zwiększając tym samym efektywność pracy urządzenia.

Urządzenie jest uruchamiane automatycznie na skutek osadzania się skratek na powierzchni wewnętrznej bębna i zadany poziom ścieków przed sitem zostanie osiągnięty w stosunku do poziomu za sitem.
Poprzez obrót bębna sita następuje zrzucenie z jego wnętrza skratek, a system doczyszczania bębna za pomocą listwy spłukującej bęben wodą o wysokim ciśnieniu kieruje skratki do rynny zsypowej, umieszczonej w osi bębna. Dodatkowo w górnej części bębna znajduje się szczotka wykonana z tworzywa sztucznego, która doczyszcza bęben obrotowy.

Transporter spiralny, przesuwa wyseparowane skratki do części odwadniającej . Możliwe jest w tym miejscu zastosowanie systemu wypłukiwania części organicznych ze skratek, dzięki czemu redukuje się ich wagę, polepsza możliwość odwadniania. W końcowej, górnej części transportera skratki zostają sprasowane i odwodnione.

Sprasowane skratki trafiają poprzez wylot do kontenera który może być wyposażony w układ workowania skratek.

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie sita bębnowo-szczelinowego w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie