Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Sito bębnowe

W sicie bębnowym ścieki doprowadzane są króćcem wlotowym do wnętrza sita

sito bębnowePoprzez zastosowanie deflektora, płynący ściek wytraca swą energię, a obciążenie części separującej jest równomierne.

Część separującą sita wykonana jest z blachy perforowanej o różnym prześwicie i przymocowana do bębna napędzanego przez motoreduktor. Ściek przepływa przez sito do dolnej części urządzenia skąd króćcem wylotowym trafia do dalszych stopni oczyszczania.

Części stałe zatrzymywane są na perforacji, a obracający się bęben wyposażony w listwę zgarniającą transportuje je do zsypu skratek skąd trafiają do pojemnika lub na przenośnik.

Podczas transportu skratek w przenośniku następuje ich odsączanie oraz płukanie.

Sito wyposażone jest w przelew awaryjny odprowadzający nadmiar ścieków w przypadku przekroczenia założonych przepływów, lub ewentualnie braku zasilania.

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie sita bębnowego w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

 Zobacz galerię zdjęć sita bębnowego: