Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Prasopłuczka skratek

Prasopłuczka skratek służy do higienicznej i efektywnej obróbki skratek

prasopłuczka skratekStosowana jest do odwadniania, zagęszczania i tłoczenia skratek lub innych odpadów mokrych. Redukuje ciężar i objętość skratek, przy czym są one wypłukiwane do 95%.

Prasopłuczka skratek produkowana jest standardowo w trzech wielkościach:

 • z przenośnikiem o średnicy 200,
 • z przenośnikiem o średnicy 300,
 • z przenośnikiem o średnicy 350.

Skratki zrzucane są do leja wlotowego z kraty, przenośnika taśmowego lub ślimakowego. Wał ślimaka tłoczy, odwadnia i zagęszcza odpady.

Powstająca w tym procesie woda jest odprowadza do kanału ściekowego.

Za pomocą zintegrowanego urządzenia płuczącego, wszystkie zanieczyszczenia zostają wydzielone i wypłukane do strefy prasowania. Włosy, włókna, itp., które prowadzą do zatykania się kolejnych urządzeń zostają zatrzymane w sprasowanych skratkach. Jako wody płuczącej można używać wodę technologiczną.

Aby zwiększyć zawartość suchej masy można zastosować dodatkowy agregat odwadniający do praski skratek. Dzięki przestawnemu cylindrowi hydraulicznemu skomunikowanemu z napędem uzyskuje się przeciwciśnienie,co powala na regulacje zawartości suchej masy. Rura zrzutową skratki usuwane są do kontenera lub przenośnika.

Podstawowe zalety prasopłuczki skratek:

 • bezpieczeństwo pracy dzięki solidnej konstrukcji
 • redukcja kosztów oczyszczania, minimalizacja objętości i ciężaru skratek,
 • wykonanie w całości ze stali nierdzewnej łącznie z częściami szybko zużywającymi się
 • ruch wsteczny wypłukanych materiałów do kanału
 • ulepszony rozdział i suszenie wtórne poprzez zastosowanie noży tnących
 • zrównoważony stosunek ceny do wydajności
 • niewielkie koszty konserwacyjne
 • możliwość instalacji na zewnątrz – możliwe funkcjonowanie zimą
 • bezproblemowe doposażenie i dostosowywanie do nowych warunków pracy
 • pełna hermetyzacja maszyny

Podstawowe parametry prasopłuczki skratek:

 • Średnica ślimaka 200mm, 300mm, 350mm
 • Wydajność do 10m3/h skratki rurowe
 • Sucha masa >40%
 • Z przeciwciśnieniem >50%
 • Wypłukiwanie zanieczyszczeń >95%
 • Redukcja objętości/ ciężaru 60 do 80

Materiał/ elementy

 • Obudowa maszyny stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Rura zrzutowa stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Workownica stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Obudowa urządzeń tnących stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Wał ślimaka stal specjalna odporna na ścieranie
 • Listwy stal specjalna odporna na ścieranie
 • Napęd przekładnia płaska

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie prasopłuczki skratek w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć prasopłuczki skratek: