Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Piaskownik poziomy

Piaskowniki poziome, to grupa urządzeń służąca do separacji piasku (związków mineralnych) ze ścieków

piaskownik poziomyW zależności od rodzaju urządzenia może pracować w sposób cykliczny bądź ciągły.

W większości piaskowników prędkość przepływu ścieków 0,3 m/s gwarantuje opadanie piasku pozbawionego zanieczyszczeń organicznych. Prędkości mniejsze przyczyniają się do sedymentacji także zawiesin organicznych, natomiast prędkości przekraczające 0,3 m/s powodują wypłukanie piasku z komór piaskownika. W przypadku piaskowników ściek kierowany jest do komory gdzie następuje sedymentacja zawiesiny łatwoopadalnej.

Wysedymentowany piasek za pomocą dwóch transporterów poziomego i ukośnego lub pionowego ewakuowany jest na zewnątrz. Podczas transportu piasek jest grawitacyjnie odwadniany.

Opcjonalnie układ ewakuacji piasku może być wyposażony w denny przenośnik zgarniający oraz pompę piasku zamontowaną w kuwecie piaskownika.

Piaskownik może być wyposażony w system napowietrzania i odtłuszczacz.

Urządzenia przystosowane do pracy zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. W przypadku pracy na zewnątrz budynku musi być ono wyposażone w układ ogrzewania elektrycznego (pakiet „zima”).

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie piaskownika poziomego w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie