Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Krata łańcuchowo-zgrzebłowa

Kraty tego typu umożliwiają wstępne oczyszczanie ścieków

Ważną cechą krat jest to, że łączą w sobie wysoką wydajność przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

krata łańcuchowo-zgrzebłowaCharakterystyka kraty łańcuchowo-zgrzebłowej:

 • Bezpieczeństwo pracy dzięki wytrzymałej konstrukcji – brak konieczności zamontowania wcześniej kraty gęstej
 • Krata zgrzebłowa przepuszcza piasek bez problemu
 • Wynoszenie części zgrubnych poprzez grabie w formie łopat
 • Optymalne oczyszczanie rusztu szczelinowego poprzez zazębianie się grabi w ruszt
 • Skratki doprowadzone poprzez wymuszone tłoczenie
 • Zrównoważony stosunek ceny do wydajności
 • Niewielkie koszty konserwacji
 • Możliwość instalacji na zewnątrz
 • Pełna hermetyzacja maszyny
 • Bezproblemowe doposażenie i dostosowanie do nowych warunków pracy

Parametry kraty łańcuchowo-zgrzebłowej:

 • Szerokość kraty: 300 do 6000 mm
 • Rozstaw osi: do 2500 mm, większe długości na zapytanie
 • Prześwit: 2 do 100 mm, inny prześwit na zapytanie
 • Różnica poziomu wody: możliwe do 2000 m, większe różnice na zapytanie
 • Kąt zabudowy: 60 lub 75°, inny kąt zabudowy na zapytanie

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie kraty łańcuchowo-zgrzebłowej w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć kraty łańcuchowo-zgrzebłowej: