Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Krata taśmowo-hakowa

Krata taśmowo hakowa jest  uniwersalnym separatorem substancji nierozpuszczalnych ze ścieków

krata taśmowo-hakowaZnajduje one zastosowanie w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w przemyśle masarskim, chemicznym, garbarstwie, browarach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, przepompowniach itp.

Kratę taśmowo hakową zalicza się do urządzeń mechanicznego oczyszczania wstępnego i montuje się ją na dnie kanałów dopływowych, skąd przenosi wychwycone substancje powyżej brzegu kanału do kontenera, przenośnika ślimakowego, prasy skratek itp. Wysokość krawędzi otworu wylotowego nad górną krawędzią kanału przy projektowaniu kraty ustala się indywidualnie w zależności od urządzeń współpracujących.

Zaletą kraty taśmowo hakowej jest możliwość zastosowania jej do głębokich kanałów i wykorzystanie efektu samooczyszczania taśmy filtracyjnej bez końca ze szczelinami już od 1 mm.

Zasada działania kraty taśmowo-hakowej:

Podczas przepływu ścieków przez kratę następuje wychwytywanie stałych substancji pływających przez taśmę kraty hakowej i przenoszenie ich do przestrzeni przesypu a ściek przepływa przez kratę do dalszego procesu oczyszczania.
Zrzut przeważającej części skratek z taśmy następuje samoczynnie pod wpływem odpowiedniego ukształtowania i prowadzenia haków.

Taśma jest napędzana przez silnik elektryczny z przekładnią za pośrednictwem przekładni łańcuchowej i wałów kół prowadzących taśmę. Napęd kraty można zainstalować bezpośrednio na wale z jednej albo z drugiej strony ramy zależnie od wykonania zestawu krat. Napędy są chronione przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika awaryjnego.

Podstawowe dane techniczne kraty taśmowo-hakowej:

 • Przepływ Q: 2÷2000 l.s-1 (7200m3h-1)
 • Szerokość kanału B: 350÷2000mm
 • Głębokość kanału H: 450÷8000mm
 • Szczelina e: 1; 3; 6; 10; 15mm
 • Pobór mocy: 0,24 ÷ 1 kW, 400V/50Hz
 • Ogrzewanie: 0,80 ÷ 2,8 kW, 230V/50Hz
 • Pochylenie ramy: 60; 70; 75; 80; 85; 90°

Materiały stosowane do produkcji kraty taśmowo hakowej

 • standardowe - rama stalowa ocynkowana, malowana, pozostałe części ze stali nierdzewnej z wyjątkiem plastikowych części taśmy filtracyjnej
 • wersja nierdzewna - z wyjątkiem plastikowych części taśmy filtracyjnej: stal nierdzewna chromoniklowa, przeważnie w gatunku 1.4301, na zamówienie inne możliwości, malowana.

Wyposażenie standardowe kraty:

 • poziome kotwienie
 • pionowe podpory
 • przesyp
 • szczotka obrotowa z napędem
 • dolna osłona taśmy
 • materiał montażowy (kotwy)

Ponadstandardowe wyposażenie kraty taśmowo hakowej:

 • Wykonanie w obudowie (ochrona przed zapachami)
 • Wykonanie z płaszczem ocieplającym (izolacja podwójna)
 • Wykonanie z płaszczem ocieplającym i ogrzewaniem do pracy w temperaturach ujemnych (podwójny płaszcz izolacyjny z matami grzejnymi i termostatem)
 • Spryskiwanie taśmy z zewnątrz albo od wewnątrz z zaworem elektromagnetycznym sterowanym z szafki elektrycznej albo bez zaworu elektromagnetycznego (listwa płucząca nie jest niezbędna do działania)
 • Szafka elektryczna do sterowania pracą kraty i urządzeń dodatkowych (przenośnik, prasa itp.)
 • Przeciwwybuchowe wykonanie napędów elektrycznych
 • Urządzenie do przechylania albo do podnoszenia kraty

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie kraty taśmowo-hakowej w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć kraty taśmowo-hakowej: