Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Krata szczelinowo-zgrzebłowa

Krata szczelinowo zgrzebłowa umożliwia wstępne oczyszczanie ścieków za pomocą kraty szczelinowej wyposażonej w zgrzebło zgarniające

Ścieki płyną przez kratę gdzie zanieczyszczenia stałe zostają zatrzymane na ruszcie szczelinowym wykonanym ze stali nierdzewnej.

krata szczelinowo-zgrzebłowaCzęści stałe przechwytywane są bezpośrednio na dnie kanału; nie ma konieczności wykonania uskoku kanału. Grabie czyszczące zamocowane są na dwóch obrotowych łańcuchach rolkowych i zazębiają się w ruszt, dzięki czemu nie dochodzi do zatykania rusztu kraty. Zrzut może następować do kontenera, praski skratek, przenośnika spiralnego, przenośników taśmowych, itp. Opcjonalnie stosuje się elastyczną listwę zgrzebłową.

Zalety kraty szczelinowo-zgrzebłowej:

 • bezpieczeństwo pracy dzięki wytrzymałej konstrukcji – brak konieczności zamontowania wcześniej kraty gęstej
 • krata zgrzebłowa przepuszcza piasek bez problemu
 • wynoszenie części zgrubnych poprzez grabie w formie łopat
 • optymalne oczyszczanie rusztu szczelinowego poprzez zazębianie się grabi w ruszt
 • skratki doprowadzane do zrzutu poprzez wymuszone tłoczenie
 • zrównoważony stosunek ceny do wydajności
 • niewielkie koszty konserwacyjne
 • możliwość instalacji na zewnątrz – możliwe funkcjonowanie zimą
 • bezproblemowe doposażenie i dostosowywanie do nowych warunków pracy
 • pełna hermetyzacja maszyny

Możliwości zastosowania na oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych przy

 • wstępnym przygotowaniu ścieków, sito gęste
 • przesiewaniu osadu, osad wtórny
 • przesiewaniu osadu, osad wstępny
 • doprowadzeniu wody morskiej
 • zbiorniku wody deszczowej: kraty w kanałach przelewowych i spiętrzających
 • obróbce i przyjmowanie osadów dowożonych

Oraz

 • w przemyśle papierniczym i celulozowym (woda płucząca z korowarek, odpływy części zgrubnych)
 • w elektrociepłowniach
 • w przemyśle

Podstawowe wymiary kraty szczelinowo-zgrzebłowej

 • Szerokość kraty 300 do 6000mm
 • Rozstaw osi do 25000mm, większe długości na zapytanie
 • Prześwit 2 do 100mm, inny prześwit na zapytanie
 • Różnica poziomu wody możliwe do 2000mm, większa różnica na zapytanie
 • Kąt zabudowy 75 lub 60, inny na zapytanie

Materiały/ produkt

 • Rama maszyny stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Elementy kraty stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571
 • Łańcuch łańcuch rolkowy ze stali odpornej na ścieranie lub ze stali nierdzewnej
 • Kolo łańcuchowe ze stali odpornej na ścieranie lub ze stali nierdzewnej
 • Napęd motoreduktor ślimakowy SEW

Masz pytanie?
skontaktuj się z naszym konsultantem

Zastosowanie kraty szczelinowo-zgrzebłowej w przemyśle:

woda ścieki komunalne ścieki przemysłowe przemysł chemiczny przemysł petrochemiczny przemysł farmaceutyczny przemysł cukierniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł mięsny elektrownie i elektrociepłownie

Zobacz galerie zdjęć kraty szczelinowo-zgrzebłowej: