Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Realizacje

Instalacja przepompowni ścieków w Domu Seniora w Warszawie

Miejscowość: Warszawa

W ramach projektu firma FourECO wykonała prace dostawy, montażu oraz rozruchu kompletnej pompowni ścieków zachowując przy tym najwyższe standardy pracy wraz z dotrzymaniem terminów realizacji.