Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Realizacje

Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej kolo Kluczborka

Miejscowość: Ligota Dolna koło Kluczborka

Generalnym wykonawcą była firma POLBAU. W ramach realizacji wykonaliśmy instalacje technologiczne wraz z zamontowaniem powierzonej armatury w poniżej wymienionych obiektach:

  • -Obiekt nr 2 – komora z przepływomierzem ścieków na dopływie
  • -Obiekt nr 3 – punkt przyjęcia pojazdów specjalistycznych
  • -Obiekt nr 4 – pompownia ścieków ze stacji zlewczej
  • -Obiekt nr 5 – budynek stacji mechanicznego oczyszczania
  • -Obiekt nr 6 – zbiornik wyrównawczy
  • -Obiekt nr 7 – pompownia ścieków przed biolakiem
  • -Obiekt nr 8 – komora z przepływomierzem przed pompownią
  • -Obiekt nr 05 – montaż zestawu hydroforowego