Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Kadra

Kadra merytoryczna FourECO to wysokiej klasy specjaliści oraz praktycy w dziedzinie budowy urządzeń oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych oraz budowania ciągów transportowych w różnego typu zakładach produkcyjnych.

Większość naszych pracowników niższego szczebla to wysokiej klasy specjaliści spawacze, elektrycy, automatycy. W swoich dziedzinach są uznanymi fachowcami, a pod ich bezpośrednim nadzorem pracują nowi pracownicy FourECO ucząc się od najlepszych.

Możemy powiedzieć, że całość personelu firmy uzupełnia się nawzajem umiejętności tak, aby zaoferować Klientom kompleksowy zestaw usług. Jeżeli wśród naszego personelu nie znajdujemy odpowiednich kwalifikacji odwołujemy się do doświadczeń międzynarodowych partnerów FourECO.

Znajomość wielu języków na poziomie technicznym bardzo usprawnia naszą komunikację i zawsze owocuje znalezieniem najlepszego rozwiązania dla Klienta.

FourECO wypracował wysokie standardy pracy. Promujemy stałe podnoszenie kwalifikacji kierując kadrę wyższego i średniego szczebla na szkolenia, która następnie przekazuje swoją wiedzę podległym im zespołom. System motywacyjny i ocen pracowników oraz kierownictwa pozwala dostosowywać się do oczekiwań i zmieniających warunków.

Obok wiedzy i umiejętności, od pracowników oczekujemy wyobraźni i intuicji, umiejętności pokonywania trudności, otwartości na zmiany, odwagi i charakteru, sumienności wobec firmy i współpracującego otoczenia.