Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Protec International

PROTEC INTERNATIONAL skupia swoje działania na rozwiązywaniu problemów związanych z wodą, ściekami i spalinami, redukcją kosztów ich obróbki oraz stałym poprawieniu ich jakości

Protec InternationalSwoje cele realizuje od ponad 20 lat mając oddziały i partnerów w Polsce, Rosji, Bułgarii, Węgrzech, Malezji, Chinach i Indiach.
Zadania Protec International skupiają się na budowie zbiorników, silosów, IBC i cystern do czyszczenia urządzeń dla międzynarodowego transportu drogowego jak również do czyszczenia różnego rodzaju pojemników wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

Na rynku wyróżnia ich podejście do Klienta, ponieważ w motto firmy mówi: CHEMIA I TECHNOLOGIA z jednego źródła.

Owocuje to kompleksowym podejściem do realizacji inwestycji gdzie tworzą skuteczne i bardzo ekonomiczne techniki oczyszczania ścieków, odwadniania osadów lub oczyszczanie powietrza.

Doradcy FourECO chętnie pomogą w odpowiednim doborze produktów PROTEC International do Waszej inwestycji. Czekamy na nowe wyzwania.