Zaufanie budujemy na jakości naszych produktów

Montaż urządzeń

usługa montażu urządzeń FourECOUrządzenia do oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych są produkowane przez bardzo wiele firm.

FourECO wyróżnia się na ich tle tym, że potrafi je prawidłowo zamontować, dostosowując się do panujących w terenie warunków oraz co najważniejsze, przeprowadza walidację dostarczonych urządzeń i szkoli załogę eksploatatora urządzenia.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu wykonujemy kompleksowe rozruchy technologiczne nowych oraz zmodernizowanych oczyszczalni komunalnych i przemysłowych. Zapewniamy również idealną kalibrację montowanych linii technologicznych. Wszystkie dotychczasowe wdrożenia pozwalają nam dać Klientowi gwarancję na prawidłowy rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny większości typów oczyszczalni.

Na oczyszczalniach wykonujemy montaże:

  • wszelkich urządzeń z oferty FourECO oraz naszych Partnerów,
  • instalacji wewnętrznych i międzyobiektowych w oparciu o rozwiązania autorskie lub dostarczone nam urządzenia,
  • wyrobów warsztatowych według indywidualnych specyfikacji.

Dysponujemy własnym transportem specjalistycznym, który dostarczy zamawiane urządzenia na miejsce instalacji, a sprawne zespoły serwisowe zajmują się natychmiast przygotowaniem do montażu.

Kończymy montaż wtedy gdy wszystko działa, czyli po otrzymaniu wszelkich zakładanych parametrów. Wywiązujemy się z podjętych zobowiązań dotrzymując zakontraktowanych terminów, a nawet przekazując linie technologiczne przed czasem.

Aby porozmawiać z konsultantami FourECO zapraszamy do strony kontakt lub też można wysłać zapytanie poprzez stronę internetową.